partner nieuws

Metal Stud vereist een denkomslag bij alle betrokken partijen

bouwbreed 260

“Perceptie, een omslag in de vooringenomen gedachte, zowel bij de ontwerper, bouwer als eindgebruiker. Alleen dan zal de toepassing van een Metal Stud wand gemeengoed kunnen worden”. Jan van Acquoy stelt hiermee kort en bondig waarom het gebruik van Metal Stud wanden als kamerscheidende wanden in de woningbouw nog steeds niet echt van de grond komt. Waar de afbouwprofessional voor het aanbrengen van Metal Stud wanden in vooral de utiliteitsbouw wordt ingeschakeld, is het in de woningnieuwbouw nog steeds een welhaast onbekend fenomeen omgeven door koudwatervrees.

De reactie van de afbouwprofessional onderschrijft de resultaten uit de enquête, uitgevoerd door Cobouw, waarin het al dan niet toepassen van Metal Stud wanden nader is onderzocht. De gedachte dat vooral de eindgebruiker niet blij zal zijn met ‘kartonnen’ binnenwanden in de nieuwbouwwoning weerhoudt voorschrijvers en bouwers ervan om de bewoners voor de toepassing van dit product te enthousiasmeren. Van Acquoy snapt die gedachte niet. “Het is bijzonder dat we in de utiliteitsbouw, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, juist wel Metal Stud wanden toepassen. Hier zijn de eigenschappen als geluidsoverdracht, geluidsisolatie en stootvastheid de doorslaggevende factoren om voor Metal Stud te kiezen. Daarnaast wordt ook de flexibiliteit en het gewicht meegenomen. Door het gebruik van Metal Stud tussenwanden kunnen in het ontwerp van een woning veel lichtere draagconstructies en vloeren worden toegepast. Het is bijzonder dat op het moment van woningnieuwbouw deze eigenschappen er ineens niet meer toedoen, omdat de bewoner nog steeds in de veronderstelling zou zijn dat een Metal Stud wand nog onder de categorie lichte kartonwanden valt waar je zomaar een gat in kunt stoten, niets aan op kunt hangen en dus niet geschikt zou zijn voor kamerscheidende wanden. Het is dus van belang dat de eindgebruiker wordt overtuigd van de voordelen. Dit vergt een denkomslag, dat je kunt ondervangen met goede voorlichting voordat een bouw überhaupt van start gaat”, stelt Van Acquoy.

HABITO

Van Acquoy is directeur-eigenaar van Schuurmans Afbouwsystemen bv. De afbouwprofessional uit Vught werkt met Metal Stud wanden en -plafonds in de breedste zin van het woord, aangevuld met een afdeling tegelwerk. Van Acquoy roemt in dit geval vooral de HABITO wand; een nieuwe generatie Metal Stud wand van Gyproc waarin alle wensen van de eindgebruiker zijn verwerkt. De HABITO wand kent geen beperkingen meer in het ophangen van zware spullen, de harde plaat biedt een glad oppervlak en een hoge stootvastheid. Waar Van Acquoy al zeer te spreken is over de standaard Metal Stud wanden speelt de nieuwe HABITO wand nog meer in op het gevoel dat de bewoner in het gebruik van een binnenwand zoekt. Van Acquoy veronderstelt dat zelfs fabrikanten van Metal Stud wanden zich in het verleden niet hebben gerealiseerd hoe dit gevoel van een massieve binnenwand in de woningbouw heeft geconditioneerd. Immers, de toepassing van Metal Stud wanden in de utiliteitsbouw is al lang geen onbekend fenomeen meer. Daarnaast stelt Van Acquoy dat ook ten aanzien van garantie en onderhoud in huurwoningen er voor de toepassing van de HABITO wand kansen liggen. “De wand is degelijk, stabiel en veel minder schadegevoelig dan bijvoorbeeld een wand bestaande uit gipsblokken”, stelt Van Acquoy. Hij doelt hiermee op huurwoningen die bij wisseling van bewoners opnieuw worden voorzien van behang, waarbij het oude behang eerst wordt afgestoken en er risico’s op gaten in de gipsblokken kunnen ontstaan. Het gladde en harde oppervlak van de beplating van de HABITO wand beperkt dit risico aanzienlijk.

Voordelen bouwer

Van Acquoy ziet ook veel voordelen voor de bouwer. “Tegenwoordig starten we al vaak met de afbouw, terwijl de buitenschil nog niet eens dicht is. Wanden van gipsblokken worden in dit traject vochtig, sowieso breng je bij de verwerking van gipsblokken veel meer vocht in een woning, vocht dat er uit moet en tijdens het droogproces risico’s op scheurvorming met zich meebrengt. Metal Stud is blijvend scheurvrij. Een bewoner accepteert geen scheurvorming in de binnenwanden. Met Metal Stud wanden ondervang je dus dit probleem. Ook het aanbrengen van leidingwerk is aanzienlijk eenvoudiger. Er is geen sprake meer van hakwerk of sleuven frezen, waarbij ook nog eens veel stof vrijkomt, en sleuven die later weer moeten worden afgewerkt. De elektricien kan zelf door het uitsnijden van de opening eenvoudig een wandcontactdoos aanbrengen. Ook het leidingwerk in de wand laat zich eenvoudig aanbrengen. De angst voor beschadigingen bij gebruik is ongegrond. Waar je vroeger misschien in het gebruik met de stofzuiger of het stuur van een driewieler een beschadiging in een gipswand kon oplopen, is dit met de nieuwe generatie Metal Stud wanden absoluut niet meer aan de orde. Maar ik denk dat alle betrokken partijen hierin een denkomslag moeten maken. Kortom: bewustwording, waardoor het simpele lijntje op de tekening, waar onlangs aan is gerefereerd, een betekenis krijgt. Door aan de voorkant na te denken over die pennenstreek levert het aan de achterkant een enorm voordeel op”, stelt Van Acquoy.

“Bewustwording van een pennenstreek aan de voorkant biedt enorm voordeel bij het eindgebruik”